בעיה אלכסונית


מה אורכו של אלכסון המלבן בציור שלפניך?