תשרי תשע""ג   
שנה טובה תשע"ג
באיחול שלפנייך אותיות שוות מייצגות ספרות שוות, ואותיות שונות מייצגות ספרות שונות


פתרונות אנא שלחו עד ל' תשרי
(16.10.2012)
באמצעות טופס שליחת הפתרון