שערוריה באוקספורד

"שלום וספורט" זהו שמה של תחרות טניס ידידותית לנבחרות, הנערכת על המדשאות המוריקות של אוקספורד באנגליה. כל אחד מעשרים המדינות המיוצגות בתחרות שלחה שני שחקנים, כל שחקן אמור לשחק נגד שחקנים ממדינות אחרות, לפי בחירתו, אך לא עם חבר משלחתו, וכמובן לא שני משחקים נגד אותו שחקן.
עם תחילת התחרות הכריזו נציגי עירק שהם מסרבים לשחק נגד נציגי ישראל. הכרזה דומה נשמעה מפי נציגי אירן. נציגים אחרים השמיעו בעקבותיהם הצהרות שונות בקשר לנציגים שאיתם הם מוכנים לשחק.
ראש נבחרת אנגליה המארחת אמר בתגובה, שהוא רואה הכרזות אלו כסותרות את רוח הספורט ומטרתו, אך אין בדעתו לחולל שערורייה, וכל שחקן ינהג כהבנתו.
בשל האווירה העכורה לא התקיימו חלק גדול מהמשחקים המתוכננים.
במסיבת העיתונאים, עם הסיום החגיגי של "שלום וספורט", הודיע אחד משחקני הנבחרת המארחת שמטעמים דיפלומטיים לא יפרט את שמות השחקנים ששיחקו אלה נגד אלה. בכל אופן, דקות ספורות לפני סגירת הגיליון נודע לכתבנו כי אותו שחקן אנגלי הציג לכל 39 המשתתפים האחרים בתחרות את השאלה הזהה: "כמה משחקים שיחקת?" וקיבל תשובות שונות מכל אחד מהשחקנים. כתבנו, שהוא כידוע בעל חוש מתמטי מפותח, יצר מנתון זה סקופ עיתונאי, שבו הסיק את מספר המשחקים ששיחק הנציג האנגלי השני בתחרות.
מהו???


תשובה: