אמור מה שם - חידות שמות
יפה שיחתן...

מאת: מירי נחמיה ומוריה תייר


בראשיתו נלקח בסערה השמיימה

בחובו טומן הוא פי שבעה מגמליו

בסופו, נהפוך הוא כי סוד הוא לכל קוראיו.