נפוליאון ללא און
מאת: מירי ברלינר, אביטל מזעקי ושרה כוכב


משרדו של נפוליאון שוכן בקומה העשירית
בבניין המפקדה הצבאית.

אך ורק באחד משלשת המקרים הבאים
עולה הוא מיד במעלית למשרדו שבגבהים:
אם יורדים גשמים
אם עולים עימו עוד אנשים
או אם מחזיק הוא בנשקו הארוך עד אימים.

במקרים אחרים יעלה במעלית
לקומה השביעית,
משם ימשיך במדרגות
עד הגיעו למשרדו
בלי חמצן בריאות.

מדוע עושה זאת המצביא?
תשובה התוכלו להביא?

(וזה לא בגלל שרצה להיות בריא...)