עצה טובה?
קָשר הוא קֶשר אך לא בנעלו
אחי בראש, והרביעית עם חמישית בסוף אחותו
התפלפל בפתרון החידה, וסופו הוא סופה