שיח ראשוניים
ראשוני א: סכומינו כשנות מתושלח.
ראשוני ב: ומכפלתינו?


תשובה: