סוס ורוכבו


אדם גנב סוס ולאחר שרכב עליו 37 מילים סיניים, גילה בעל הסוס את הגניבה ורדף אחרי הגנב.
אחרי 145 מילים סיניים, כשהיה במרחק 23 מילים מהגנב, התייאש בעל הסוס ושב על עקביו.
לו היה ממשיך במרדף, לאחר כמה מילים נוספים היה תופס את הגנב?


תשובה: