סודרים חשבון
מה הן כל הסדרות החשבוניות האפשריות, בנות לפחות שלושה איברים,
שהפרשן 4 וכל איבריהן ראשונים?