שינוי לטובה
742586
+
829430
1212016
לפניך תרגיל משובש - שנה ספרה אחת בכל מקום שבו היא מופיעה לספרה אחרת ותקבל תרגיל חיבור נכון.

נחליף את הספרה בספרה