במשוך היובל
בהכנות לקראת המפגן המרשים לרגל יום העצמאות צועדת תזמורת צה"ל בריבוע מדויק.
בהמשך מסתדרים החיילים במלבן כך שמספר השורות גדל ב-5.
כמה חיילים משתתפים בחזרה?


תשובה: