זרים זה לזה
הוכח כי בכל בחירה של 101 מספרים שונים מתוך 1-200:
א. יש שניים מתוכם הזרים זה לזה
ב. יש שניים מתוכם שאחד מהם מחלק את חברו