כפל משמעות
בתרגיל שלפניך הוחלפו חלק מהספרות באותיות. אותיות שוות מייצגות ספרות שוות, לאותיות שונות ספרות שונות.
ש ל ש
3 x
ת ש ע
פתור את התרגיל, לכמה שווה תשע?


תשובה: