שלוש, ארבע, חמש וחצי
ברשותי שני שעוני חול:
האחד מודד 3 דקות והאחר 4 דקות.
איך אדע באמצעותם מתי עברו 5 דקות מרגע זה?