יש כיסוי
נתון דף נייר מלבני. דף זה ניתן לכיסוי על ידי עיגול ברדיוס 1. מקפלים את הדף בדרך כלשהי.
הוכח כי גם הדף המקופל ניתן לכיסוי על ידי עיגול ברדיוס 1.