השביעיה הסודית
א. מקם את המספרים מ-1 עד 7 בשבעת האיזורים הנוצרים על-ידי העיגולים הנחתכים,
כך שסכום המספרים בכל עיגול יהיה שווה.
ב. עשה זאת כך שסכום זה יהיה מכסימלי.