סימני דרך
בנוסעה במהירות קבועה הבחינה מרים באבן דרך ועליה מספר דו ספרתי.
כעבור חצי שעה בדיוק עברה ליד אבן דרך אחרת שעליה מספר בעל אותן ספרות אך בסדר הפוך.
חצי שעה נוספת חלפה והנה אבן דרך שלישית ועליה אותן שתי ספרות (ישר או הפוך) כשביניהן הספרה 0.

מה מהירות נסיעתה של מרים?תשובה: