אמת למחצה
ישנם 12 אנשים בחדר. חלק מהם דוברים תמיד אמת, וחלק מהם תמיד משקרים.
אמר הראשון: אף אחד מאיתנו אינו ישר.
אמר השני: אין פה יותר מאדם ישר אחד.
אמר השלישי: אין פה יותר משני אנשים ישרים.
וכן הלאה ... עד האדם ה-12 שאמר: אין יותר מ-11 אנשים ישרים בחדר.
ומה אתם אומרים? כמה אנשים ישרים בחדר?


תשובה: