ותצפנהו
שמונה בהסירך מ-חמישה
שמו תמצא באותיות שלושה.


תשובה: