נחשון ושלוש קוביות
נחשון: אציג לפניכם הפעם טריק קטן ב-3 קוביות הטילו את שלוש הקוביות כאחת ואנחש מה המספרים שהראו הקוביות.
לחשון: כל שעלי לעשות הוא ללחוש לך מה יצא?
כחשון: אני מפקפק ביכולתך נחשון! אל תציץ!
נחשון : כחשון, אתה אל תסובבני בכחש ואתה בחשון עשה חשבון.
בחשון: לא בא בחשבון.
נחשון: אם כן קחו מחשבון, ולי נחוץ ניחושון:
קחו את המספר בקוביה הראשונה, הכפילו אותו ב-2 והוסיפו 5. עתה קחו את התוצאה הכפילו אותה ב-5 והוסיפו את נקודות הקוביה השניה. לבסוף, הכפילו את שקיבלתם ב-10 והוסיפו את נקודות הקוביה השלישית
כחשון:קיבלנו 386.
נחשון: המספרים הם 1,3,6.

אכן?