בארבע מאמרות
אמיר, בתיה גאולה ודביר חשבו כולם על מספר משותף.
אמר אמיר: המספר הוא דו ספרתי.
בטאה בתיה: המספר הוא ראשוני.
גאולה גילתה: כל ספרותיו של המספר ראשוניים.
דביר דיבר דבר דבור על אופניו: הפרש ספרות המספר גם הוא ראשוני.


תשובה: