עולים ויורדים
יום אחד, כשנחה עליו רוח שטות, חיבל איש אלקטרוניקה מתגורר בבניין בן עשר קומות המסומנות
(0-9) בכפתורי המעלית כך שאף כפתור פרט לכפתור הקומה שלו וקומת הקרקע לא הובילו לקומה הנכונה. לאמיתו של דבר, בלחיצה על הכפתורים האחרים הובילו 3 מתוכם לקומה כפולה מזו המסומנת, ו-2 מתוך הכפתורים הובילו לקומה, שמספרה חצי מהקומה הרצויה.
החלבן - בהיותו בלתי מודע לשנויים המפליגים שארעו ביום האתמול, ביצע את מהלכו הרגיל: לחיצה על קומה 9, הנחת קרטון חלב שם, משם לחיצה על קומה 8, והנחת קרטון שם, וכן הלאה, עד לחצו על קומה 1. ואולם כשביקש להניח קרטון חלב גם שם, הבחין כי מונח בקומה זו כבר קרטון אחד, לכן לקח בתמיהה את הקרטון "המיותר" וחזר למשאיתו. התוצאה היתה שאחד הדיירים, המתגורר בקומה נמוכה מאיש האלקטרוניקה, לא קיבל חלב באותו יום.
הדבר המפתיע הוא שבמשך טיולו של החלבן לא עבר אף פעם דרך קומה אליה היו פניו מיועדות.
ואתם - אם לא הסתחררתם עדין מהעליות והירידות - אמרו, לאן הובילה כל לחיצה?

לחיצה מובילה לקומה
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9