המדור לחיפוש ריבועים
מבוקש:

ריבוע שלם בן לפחות שתי ספרות, שכל .ספרותיו אי זוגיות

מבוקש:

ריבוע שלם שהוא מכפלה של שלושה מספרים טבעיים עוקבים.


כל היודע דבר על מקום הימצאם מתבקש לפנות בדחיפות למערכת.